Onze Werkwijze

Stichting Noord Zorgverlening is van mening dat zelfredzaamheid van de mens (allochtoon of autochtoon) valt en staat met het ontmoeten van elkaar. Om dit te kunnen realiseren is het nodig dat mensen ongeacht hun ras, religie, etniciteit, bepaalde sociale groep of politieke overtuiging met elkaar blijven communiceren. Alleen dan is het mogelijk om een zelfredzaam individu in de hedendaagse samenleving te zijn.

Stichting Noord Zorgverlening gaat uit van een integrale benadering wat inhoudt dat u zoveel mogelijk te maken krijgt met één persoon. Ook als het gaat om andere zaken als gezondheidszorg. Zoals scholing, werk, wonen, financiën en vrijetijdsbesteding. Op deze wijze hoeft u niet steeds weer uw verhaal aan verschillende mensen te vertellen.