Financiering

LANGDURIGE ZORG:

De Wet langdurige zorg (Wlz) is er voor mensen die de hele dag intensieve zorg of toezicht dichtbij nodig hebben. Het Centrum Indicatiestelling Zorg (CIZ) beoordeelt of u recht heeft op de indicatie. Voor meer informatie klik hier. U kunt de geïndiceerde zorg ontvangen via zorg in natura of met een persoonsgebonden budget (PGB). Heeft u langdurige zorg nodig en voldoet u aan alle voorwaarden dan kunt u of kunnen wij namens u bij het Centrum Indicatiestelling Zorg (CIZ) een indicatie aanvragen.

PARTICULIERE ZORG

Wanneer u zorg wilt ontvangen zonder dat u over een indicatie beschikt, is dat uiteraard ook mogelijk. U kunt contact met ons opnemen over onze tarieven. Wij leveren u graag maatwerk.
Wanneer u extra zorg wilt inkopen naast de geïndiceerde uren kunt u ook bij ons terecht.

Neem vrijblijvend contact op

WMO BESCHIKKING EN FINANCIERING:

De begeleiding individueel, de groepsbegeleiding en de huishoudelijke verzorging vallen sinds 2015 onder de wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo), die wordt uitgevoerd door de gemeente waar u woont. U kunt bij uw gemeente een indicatie aanvragen. Wij kunnen u hierbij adviseren. U betaalt een inkomensafhankelijke eigen bijdrage voor Wmo zorg en diensten. Het Centraal Administratie Kantoor (CAK) berekent de hoogte van uw eigen bijdrage. Wilt u meer weten? Bel gratis naar het CAK,
0800 1922. Of kijk op de 
website van het CAK.

ZVW INDICATIE EN FINANCIERING

Met een indicatie van de zorgverzekeringswet (Zvw) kunt u persoonlijke verzorging en/of verpleging ontvangen die vergoed wordt door de zorgverzekeraar waar u verzekerd bent. U bent hier geen eigen bijdrage voor verschuldigd, omdat persoonlijke verzorging en verpleging opgenomen zijn in het basispakket van uw verzekering. Onze wijkverpleegkundige verzorgt de indicatie in opdracht van de zorgverzekeraar. Samen met de wijkverpleegkundige wordt gekeken of u hiervoor in aanmerking komt. Met deze indicatie kunt gebruik maken van de geïndiceerde zorg via zorg in natura (ZIN) of het persoonsgebonden budget (PGB). Kiest u voor zorg in natura dan betekent dit dat Stichting Good For You de zorg rechtstreeks bij u levert. Bij een PGB kunt u zelf kiezen waar u de zorg inkoopt.

VERZORGING EN VERPLEGING

Is het steeds lastiger om zelfstandig te douchen? Of om uw haar te wassen? 

BEGELEIDING EN VERPLEGING

Vindt u het lastig om de dag in te delen? Heeft u misschien het overzicht verloren? 

HUISHOUDELIJKE VERZORGING

Kunt u prima voor u zelf zorgen? Maar wordt het lastig om uw hele huis schoon te houden?

PALLIATIEVE ZORG, 24 UURS ZORG

Stichting Noord Zorgverlening biedt thuiszorg voor elke situatie, en daar hoort Palliatieve zorg ook bij.